Külmavares ja EAS

Projekti lühikirjeldus:

Külmavares on olnud toimekas ja usinasti asju ajanud. Hetkel käimasolev projekt koostöös EAS-iga ja AAA Patendibürooga tagab peatselt Külmavarese disainidele intellektuaalomadi kaitse. Oleme selleks taotlenud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist Innovatsiooniosaku näol.

Eesmärk:

Projekti eesmärgiks on saada tööstusomandi alast nõustamist ja registreerida Külmavarese disainid Euroopa liidu disainidena.

Tulemus:

Üha suuremas turukonkurentsis on oluline omada eristuvat, kvaliteetset ja usaldusväärset toodet. Soovime projekti läbi viia, kuna tahame Külmavaresest ehitada Eestis laialdaselt tuntud kaubamärgi, mis esindab kvaliteetseid, soojasid, ning mugavaid rõivaid ja muid tooteid.
Euroopa Liidus registreeritud disainid annavad meile kindluse, et nii Eestis kui välisturgudele minnes ei tekiks probleeme, kus konkurendid saavad müüa kuskil mujal meie disainidega toodetud kontrollimata kvaliteediga tooteid ja sellega kahjusada päristoote mainet.

Fondi nimetus:

Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond

Toetuse Summa:

Projekti toetuse summa on 5976,00 EUR.